O Studii

Tato práce se soustřeďuje na samostatnou skupinu vysokolegovaných nástrojových ocelí na tzv. rychlořezné oceli. Tato skupina nástrojových materiálů je značně využívána při výrobě nejrůznějších nástrojů. V teoretické části této práce je zpracován přehled nástrojových ocelí, jejich vlastností a postupů při jejich tepelném zpracování, což je důležité pro pochopení problematiky tepelného zpracování rychlořezných ocelí. Praktická část projektu je zaměřena na zkoumání vlastností rychlořezných ocelí po tepelném zpracování. Zkoumány budou 4 druhy rychlořezných ocelí, za účelem porovnání výsledků experimentu se vzorky po správném tepelném zpracování, tak i za účelem vyhodnocení správnosti tepelného zpracování. U ocelí budou zkoumány jak vlastnosti mechanické, tak i vlastnosti zjišťované z metalografických výbrusů. Tyto poznatky budou uloženy do materiálové databanky, která slouží jak pro výukové účely, tak i pro praktické využití.
O nás

O nás

Firma GSP – High Tech Saws, s.r.o., která sídlí v moravském městě Zborovice se už léta zabývá výrobou řezných nástrojů. Historie firmy sahá až do roku 1948, ve kterém firma Pilana založila bratrský výrobní závod. Tento závod se zabýval především výrobou pilových kotoučů pro řezání kovů. Do roku 1992 byly produkty dodávány pod hlavičkou firmy Pilana. V pozdější době pod značnou Schuler Pilana a od roku 1999 jsou produkty zákazníkům prodávány pod značkou GSP – High Tech Saws. Nezměnila se pouze značka firmy, ale také strategie, kterou nabízíme koncovým klientům. GSP – High Tech Saws se více zaměřuje na požadavky trhu s pilovými kotouči. Jsme tak schopni vyhovět i nejnáročnějším zákazníkům. Postupně se z objemných zakázek dostáváme k výrobě i meších sérií kotoučů.

Vedení společnosti

Pod zkušeným vedením je firma GSP - High Tech Saws, s.r.o. schopna dlouhodobě a pružně reagovat na specifické požadavky svých zákazníků.
Jiří Šebestík
Jiří Šebestík
ředitel společnosti
Vít Gilík
Vít Gilík
jednatel společnosti